top of page
The
The Art Space Hoian
The Art Space Hoian
The Art Space Hoian
The Art Space Hoian
The Art Space Hoian
Scallop Mousse, Green Asparagus Cavi
2L9A9324
Oyster with Coconut cream, Cucumber
Sushi
MOCHI ICE CREAM
MoonCake
MoonCake
MoonCake
MoonCake
Pizza
Milk coffee
Christmas cake(christmas fruit cake)
Wedding cake
Bánh Chưng
Bánh Tét
Mooncake
Moon cake
29.12.2016-389c
23c
combo
Hủ tiếu nam vang
Bún chả
Phở bò
Cua rang muối
Lẩu lương
bottom of page